Nieuws

'Stad en Platteland verbonden door Voedsel en Beleving' op 25 juni

Op wo. 25 juni organiseren de Stuurgroep LIB en de Gasthuishoeve de bijeenkomst 'Stad en Platteland verbonden door Voedsel en Beleving' ter gelegenheid van de officiële opening van de Gasthuishoeve. Met presentaties van Emmylou Aben van Woningcorporatie Trudo in Eindhoven over de plannen voor de Food Hall en van Professor Diane Nijs van de NHTV in Breda over de Belevingssamenleving. Verder wordt de Brabantse Held van de Smaak bekend gemaakt en nog veel meer. Aanvang: 16.30 uur. Locatie: Gasthuishoeve, Liempdseweg 31, Sint Oedenrode. Zie uitnodiging en programma. Aanmelden bij info@gasthuishoeve.nl.

Lees meer >

Veel aandacht voor quinoa teelt in Nederland

Er is veel aandacht in de media voor de nieuwe teelt van quinoa in Nederland. Quinoa komt uit de Andes en is een voedzaam zaad met een hoog eiwitgehalte. Hierdoor is de vraag naar quinoa de laatste jaren enorm gestegen. Eerdere kleine proeven met quino-teelt in Nederland zijn in 2014 uitgebreid naar een teelt van 30 ha. De initiatiefnemer is Rens Kuijten, zoon van een melkveehouder uit Nuenen. Het Eindhovens Dagblad schreef hier een uitgebreid artikel over. Het quinoaproject wordt door het LIB ondersteund.

Lees meer >

Start pilot dripirrigatie en fertigatie in aardappelen op 19 mei

De Nederlandse akkerbouw staat voor een aantal uitdagingen in relatie tot duurzaam ondernemen. De gebruiksnormen bemesting worden strenger, water wordt schaarser en telers krijgen met steeds extremere weersomstandigheden te maken. Op 19 mei vindt de officiële opening plaats van een pilot project waarbij voor het eerst in Nederland een groot areaal aardappelen onder dripirrigatie wordt geteeld, in combinatie met fertigatie, ter verlaging van het gebruik van water en meststoffen. Locatie: teler Jos van Sambeeck in Reusel/Bergeijk. Meer informatie in het persbericht.

Lees meer >

Verbreding sojaketen van food naar zuivel

Agrifirm gaat met haar sojaketen in 2014 een nieuwe fase in. 32 telers gaan samen 100 hectaren telen wat een verdriedubbeling is t.o.v. 2013. Het Duitse Mona Naturproducte gaat de soja verwerken tot producten voor menselijke consumptie en het Belgische Danis gaat de soja verwerken voor veevoer. Deze 'praktijktest 2.0' wordt ondersteund door het LIB. Klik hier voor het persbericht.

Lees meer >

In memoriam: Niek van den Broek

Zondag 6 april overleed Niek van den Broek (29), totaal onverwacht. Niek zou het biologisch bedrijf 't Schop van zijn ouders gaan overnemen. Niek viel op omdat hij steeds meer voorop ging lopen als agrarische jongere met een eigen visie op de landbouw en op de positie van 't Schop in zijn omgeving. Hij was actief lid van de Youth Food Movement, bestuurslid van de ZLTO afdeling en genoot van verrassende samenwerkingsverbanden, zoals met Incubate, het jaarlijkse Tilburgse festival voor independant culture. Vandaar ook dat LIB en Niek elkaar regelmatig tegenkwamen en dat Niek een jaar geleden een presentatie hield tijdens een bijeenkomst van de Stuurgroep LIB. Wij wensen zijn familie en vooral zijn ouders, Jan en Cécile, veel sterkte met dit verlies.

Lees meer >

Stuurgroep LIB verdiept zich in de 'Veehouderij naar 2020'

Op 26 maart bracht de Stuurgroep LIB een bezoek aan twee dierlijke bedrijven: het vleeskuikenbedrijf Huna Pluimvee van Patrick en Elvera van den Hurk en het biologisch geitenbedrijf van Gerrit en Carla Verhoeven, beide in Biezenmortel. Tijdens de discussie daarna stond het project 'Ondernemen met Buren' centraal, ook in het kader van de in ontwikkeling zijnde Brabantse Zorgvuldigheidsscore. De beide bezochtte bedrijven vormden een goed voorbeeld voor deze discussie. Zo is Huna Pluimvee 2 jaar geleden uitgebreid naar 156.000 dieren. De nieuwe stallen voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. En in 2002 is het biologische geitenbedrijf uitgebreid naar 1.200 melkgeiten; beide in goed overleg met de buren. In het project Ondernemen met Buren zijn 27 bedrijven betrokken, verdeeld over de provincie en over diverse sectoren: melkvee, varkens, pluimvee en plantaardig.

    

Lees meer >

Activiteitenverslag LIB 2013 is uit.

Klik hier voor het activiteitenverslag LIB 2013.

Lees meer >

Pluk de Stad: kansen voor stadslandbouw

Proeftuin 040, het Eindhovense platform voor stadslandbouw, heeft met LIB-ondersteuning een verkennende studie uitgebracht naar kansen en (on)mogelijkheden voor professionele voedselproductie in de stad. Waarbij vooral de mogelijkheden voor het exploiteren van een professionele dakkas op het Veemgebouw in Eindhoven onderzocht zijn. Zie de eindrapportage.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten maart 2014

  • Toepassing gewasresten in de veehouderij; pilot paprika
  • Quinoa, praktijkexperimenten 2014
  • Plantaardige inhoudsstoffen (plantversterkers) als gewasbeschermingsmiddel
  • Hi-care varkenssysteem antibioticavrij
  • Toepassing sensortechnieken (laser UV) en bio-plastics in de boomkwekerij
  • Experiment algenteelt in de glastuinbouw, voor toepassing als veevoer
  • Waaierbeluchting in de pluimveehouderij
  • Bio-meerwaarde ei: ontwikkeling afzetcoöperatie biologische leghenhouders
  • Melksalons met Brabantse melkveehouders

Lees meer >

Nederlandse sojatelers gaan in 2014 door

Tijdens de afsluitende bijeenkomst van deelnemers aan de eerste praktijktest Nederlandse soja 2013 hebben de telers gezamenlijk de intentie uitgesproken om ook in 2014 door te gaan met het testen van deze teelt. Deze intentie sluit aan bij de plannen van Agrifirm om de praktijktest te vervolgen met een vertienvoudiging van het areaal (tot 200 - 300 ha) om meer praktijkervaring op te doen met teelt en verwerking. Zie website. Deze plannen voor 2014 worden ondersteund door de Stuurgroep LIB.

Lees meer >