Nieuws

Nederlandse soja in voer voor melkkoeien

Drie Nederlandse melkveehouders, waaronder Eric van Oosterhout van Kaasboerderij 't Bosch in Made en Corné Ansems van Kaasboerderij de Ruurhoeve in Hoogeloon, voeren hun koeien sinds eind vorig jaar met in Nederland geteelde soja. Op initiatief van Agrifirm Feed, en met ondersteuning van het LIB, loopt tot maart 2015 een proef, waarbij samen met de 3 melkveehouders gekeken wordt of een rantsoen met deze soja interessant kan zijn. De in Nederland geteelde soja is hiervoor bewerkt, zodat het geschikt is als hoogwaardig veevoer. Meer informatie in het persbericht. Zie ook artikelen hierover in de Boerderij, Eindhovens Dagblad en BN de Stem.

Lees meer >

Evaluatie Stuurgroep LIB in het nieuws

De provincie Noord - Brabant heeft de Statenmededeling gepubliceerd over de evaluatie van Stuurgroep LIB met aanbevelingen voor vervolg. De pers is de positieve evaluatie van de Stuurgroep LIB ook niet ontgaan. Het Brabants Dagblad verwijst bijvoorbeeld op internet en in de krant, naar de rol van het LIB in de transitie van Brabant naar dé eiwitregio van Europa.

Lees meer >

Evaluatie Stuurgroep LIB

Afgelopen maanden is de Stuurgroep LIB geëvalueerd door prof. dr. John Grin van de Universiteit van Amsterdam en prof. dr. Johan Schot van de Science Policy Research Unit van de Universiteit van Sussex. Naast een rapport is de LIB-evaluatie ook in de vorm van een 16 minuten durende film zichtbaar gemaakt, waar de heren Grin en Schot een beeld over LIB geven, samen met een aantal van de bij LIB betrokken ondernemers. De positieve evaluatie is grotendeels overgenomen door de ZLTO en de Provincie Noord - Brabant.

Lees meer >

LIB en Horizon 2020

Vanuit LIB zijn we betrokken bij 3 Horizon 2020 netwerken:

  • Eurodairy, voor de verduurzaming van de melkveehouderij. Met 13 deelnemende landen.
  • EMBRACE, versterken van de relatie tussen de agrarische sector en de burger richting een duurzame land- en tuinbouw. Met 10 deelnemende landen.
  • AgriSPIN, gericht op het creëren van ruimte voor innovatie in de agrarische sector. Met 12 deelnemende landen.

Van deze 3 projecten is AgriSPIN goedgekeurd en zijn Eurodairy en EMBRACE op de reservelijst geplaatst voor wanneer meer budget beschikbaar komt.

Lees meer >

Peter Brouwers neemt afscheid van Stuurgroep LIB

Na 13 jaren enthousiaste deelname aan de Stuurgroep LIB heeft Peter Brouwers tijdens de bijeenkomst van 19 november jl. afscheid genomen van het bestuur. Peter had een heel goede en praktische boerenbijdrage aan de bijeenkomsten van de Stuurgroep LIB. Echt met de voeten 'in het zand'. Met veel plezier was hij juryvoorzitter van de jaarlijkse verkiezing van de Brabantse Held van de Smaak. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden van zijn inzet voor LIB. Als dank kreeg Peter het mooie en prijswinnende kookboek 'koken van Eigen Erf' overhandigd door Gedeputeerde Yves de Boer.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten november 2014

  • Nieuwe marktconcepten varkens
  • Champostkorrels, een duurzame bodemverbeteraar voor de consumentenmarkt
  • Kwatrijn, mobiele melkinstallatie en toegevoegde waarde
  • Natuurlijke principes, nieuwe mogelijkheden (mobiel weiden van kippen)

Lees meer >

Stuurgroep LIB verdiept zich in 'circulaire economie en mineralenverwaarding'

Voor deze themabijeenkomst was de Stuurgroep LIB, samen met 25 genodigden (uit bedrijfsleven, overheid provinciaal en landelijk en kennisinstellingen) op 19 november op bezoek bij Darling International in Son; waar een aantal presentaties werd gegeven en over het thema werd gediscusssieerd. Conclusie: er is behoefte aan een innovatieagenda voor de middellange termijn en aan gezamenlijke oplossingen op de korte termijn. De aanwezige partijen willen allen bijdragen aan de oplossingen.

Lees meer >

Jan Robben overhandigt nieuw aardbeienboek aan Stuurgroep LIB

Op dinsdag 19 november kregen de leden van de Stuurgroep LIB het gloednieuwe boek 'Liefde voor aardbeien', geschreven door aardbeienteler Jan Robben, door de schrijver zelf overhandigd. Het boek telt maar liefst 320 pagina's met allerlei interesssante informatie over aardbeien en heel veel prachtige foto's. Volgende week dinsdag vindt de lancering van het boek plaats in de Wereld van Smaak in de Markthal in Rotterdam.

Lees meer >

LIB gaat samenwerken met Italiaanse regio Emilia Romagna

Stuurgroep LIB, de Provincie Noord - Brabant en de ZLTO, gaan  samenwerken met de Noord-Italiaanse regio Emilia Romagna op het gebied van agrofood en innovatie in de agrarische sector. Op uitnodiging van de Italiaanse regio vond een werkbezoek plaats op 16 en 17 oktober en werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend (foto: Geert Wilms tekent onder toeziend oog van de andere ondertekenaars). Namens Emilia Romagna tekenden Valtiero Mazzoti, Directeur Generaal van de regio en Adolfo Magnavacchi, directeur van CRPA, onderzoeksinstituut dierhouderij.

Lees meer >

Studiedag stressvrij omgaan met melkvee

Hoe op een stressvrije manier om te gaan met koeien? Tijdens een studiedag op 10 oktober j.l. leerden een twintigtal melkveehouders in Riel dit tijdens de seminar 'Stressvrij omgaan met koeien'. Hier liet pionier Philipp Wenz zien hoe door bewegingen de dieren stressvrij in beweging kunnen worden gezet. Na theorie in de ochtend, mochten de melkveehouders 'smiddags zelf aan de slag met dit systeem. Het bleek erg gemakkelijk in gang te zetten. Ook de koeien werden er beduidend rustiger van. Aan het eind van de dag lieten ze zich als makke lammetjes leiden. De studiedag was een gezamenlijke afsluitende dag van de door LIB ondersteunde projecten 'Quality Handling Melkvee' en 'Duurzaam Biologisch Melkvee'. Zie ook filmpje op Nieuweoogst.nu.

Lees meer >