Evaluatie LIB

Onlangs is de huidige LIB periode (van 2015 – 2018) geëvalueerd door Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde van de WUR en sinds kort SERkroonlid. Zij heeft voor de evaluatie naast een algemene bestuurskundige theorie het ‘small wins’ perspectief gehanteerd. Daarbij worden weerbarstige maatschappelijke vraagstukken aangepakt door middel van kleine maar betekenisvolle stapjes die uiteindelijk kunnen uitgroeien tot systeemverandering. De conclusie van de evaluatie: ‘LIB is uniek, doet uitstekend werk, wordt hoog gewaardeerd en is bovenal van grote betekenis voor de landbouw transitie in Noord-Brabant, inclusief de bredere agro-food sector en het landelijk gebied’. Zie het evaluatierapport en de reactie van de Provincie Noord-Brabant daarop. Op de foto Katrien op bedrijfsbezoek ivm de evaluatie.

Vanaf 1995 hebben de LIB-partners Provincie Noord-Brabant en ZLTO, LIB telkens ingesteld voor een periode van 4 jaar, die steeds werd afgesloten met een evaluatie. De opeenvolgende evaluatoren (de Zeeuw, 1995-1999; Veerman, 1999-2002; Röling, 2004-2007; Zachariasse, 2007-2010; Grin&Schot 2010-2014) waren steeds zodanig positief over LIB dat ze adviseerden om LIB voort te zetten. LIB is inmiddels dus actief in haar 6e periode. De conclusie van Katrien Termeer is geen trendbreuk, maar sluit zich bij de positieve conclusies van de voorgaande evaluaties aan. ‘LIB

is uniek, doet uitstekend werk, wordt hoog gewaardeerd en is bovenal van grote betekenis voor de landbouw transitie in Noord-Brabant, inclusief de bredere agro-food sector en het landelijk gebied. Het is de stille kracht die ondernemers aanmoedigt steeds op zoek te gaan naar innovatieve antwoorden op de vele vraagstukken en uitdagingen. Terwijl de problematiek rondom de landbouw steeds weerbarstiger lijkt te worden en soms mismoedig maakt, slaagt LIB er continu in om een positief perspectief te schetsen dat voorbij gaat aan luchtfietserij en gebaseerd is op concrete praktijken”.

Overige berichten

Ondertekening LIB Convenant 2020 - 2023
LIB bijeenkomst 'ontwikkelingen en toegevoegde waarde zachtfruitsector en glastuinbouw'
Griekse delegatie wil leren van landbouwinnovatie in Brabant
Drip-irrigatie in aardappelen voor efficiënter watergebruik
Stuurgroep LIB bezoekt 2 bedrijven
Groente verspillen? Niet met Little & Fresh
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2019
Mobiele slachterij wint het beste idee van Varkensland
LIB bij Global Food Innovation Summit in Milaan