Nieuw goedgekeurde projecten september 2014

  • Nieuwe eiwitten toegepast in duurzame smaakvolle snacks
  • Innovatiedag 'bomen voor de toekomst', Ebben
  • Conversie van dierlijke mest tot hoogwaardige toepassing m.b.v. BSF larven
  • Desinfectie van fruit door koud plasma
  • Biologisch imkeren
  • Mini-groenten, teeltonderzoek en conceptontwikkeling
  • Crowd-funding als mogelijkmaker voor innovaties in de veehouderij
  • De Nieuwe Rentmeester: naar een duurzame financierig van bedrijfsoverdracht
Provincie Noord - Brabant organiseert Voedsel1000
ZLTO wil door met LIB
Evaluatie LIB
Stuurgroep LIB in Catalonië
LIB in Griekenland
Nieuw goedgekeurde projecten november 2018
Nieuw goedgekeurde projecten september 2018
LIB bijeenkomst Duurzame ontwikkeling in de Aardappelketen
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2018