Nieuw goedgekeurde projecten september 2014

  • Nieuwe eiwitten toegepast in duurzame smaakvolle snacks
  • Innovatiedag 'bomen voor de toekomst', Ebben
  • Conversie van dierlijke mest tot hoogwaardige toepassing m.b.v. BSF larven
  • Desinfectie van fruit door koud plasma
  • Biologisch imkeren
  • Mini-groenten, teeltonderzoek en conceptontwikkeling
  • Crowd-funding als mogelijkmaker voor innovaties in de veehouderij
  • De Nieuwe Rentmeester: naar een duurzame financierig van bedrijfsoverdracht
Mobiele slachterij wint het beste idee van Varkensland
LIB bij Global Food Innovation Summit in Milaan
Melkveehouder Knegsel ontwikkelt geurloze mestkorrels van eigen koeien
Slimme Stal wint Duitse innovatieprijs dierenwelzijn
Sociaal groeigeld voor Kipcaravan
LIB Activiteitenverslag 2018 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2019
Landbouw & Natuur: natuurinclusief boeren
CHIEF informatiebijeenkomst