Nieuw goedgekeurde projecten september 2014

  • Nieuwe eiwitten toegepast in duurzame smaakvolle snacks
  • Innovatiedag 'bomen voor de toekomst', Ebben
  • Conversie van dierlijke mest tot hoogwaardige toepassing m.b.v. BSF larven
  • Desinfectie van fruit door koud plasma
  • Biologisch imkeren
  • Mini-groenten, teeltonderzoek en conceptontwikkeling
  • Crowd-funding als mogelijkmaker voor innovaties in de veehouderij
  • De Nieuwe Rentmeester: naar een duurzame financierig van bedrijfsoverdracht
Sociaal groeigeld voor Kipcaravan
LIB Activiteitenverslag 2018 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2019
Landbouw & Natuur: natuurinclusief boeren
CHIEF informatiebijeenkomst
Een sateetje van de insectenboer
Provincie Noord - Brabant organiseert Voedsel1000
ZLTO wil door met LIB
Evaluatie LIB