Nieuw goedgekeurde projecten september 2013

  • Goat Milk Powder: nieuwe producten in nieuwe markten
  • Varkensgame: nieuw business model met interactie tussen big en gamer
  • Ontwikkeling spaakwielbemester voor toepassing afvalstromen voor bemesting
  • Opzetten internationaal Insect Center
  • Boomkwekerij & belevingscentrum 'de Gasthuishoeve'
  • Stadskas Den Bosch
Sociaal groeigeld voor Kipcaravan
LIB Activiteitenverslag 2018 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2019
Landbouw & Natuur: natuurinclusief boeren
CHIEF informatiebijeenkomst
Een sateetje van de insectenboer
Provincie Noord - Brabant organiseert Voedsel1000
ZLTO wil door met LIB
Evaluatie LIB