Nieuw goedgekeurde projecten september 2013

  • Goat Milk Powder: nieuwe producten in nieuwe markten
  • Varkensgame: nieuw business model met interactie tussen big en gamer
  • Ontwikkeling spaakwielbemester voor toepassing afvalstromen voor bemesting
  • Opzetten internationaal Insect Center
  • Boomkwekerij & belevingscentrum 'de Gasthuishoeve'
  • Stadskas Den Bosch
Mobiele slachterij wint het beste idee van Varkensland
LIB bij Global Food Innovation Summit in Milaan
Melkveehouder Knegsel ontwikkelt geurloze mestkorrels van eigen koeien
Slimme Stal wint Duitse innovatieprijs dierenwelzijn
Sociaal groeigeld voor Kipcaravan
LIB Activiteitenverslag 2018 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2019
Landbouw & Natuur: natuurinclusief boeren
CHIEF informatiebijeenkomst