Nieuw goedgekeurde projecten september 2013

  • Goat Milk Powder: nieuwe producten in nieuwe markten
  • Varkensgame: nieuw business model met interactie tussen big en gamer
  • Ontwikkeling spaakwielbemester voor toepassing afvalstromen voor bemesting
  • Opzetten internationaal Insect Center
  • Boomkwekerij & belevingscentrum 'de Gasthuishoeve'
  • Stadskas Den Bosch
Provincie Noord - Brabant organiseert Voedsel1000
ZLTO wil door met LIB
Evaluatie LIB
Stuurgroep LIB in Catalonië
LIB in Griekenland
Nieuw goedgekeurde projecten november 2018
Nieuw goedgekeurde projecten september 2018
LIB bijeenkomst Duurzame ontwikkeling in de Aardappelketen
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2018