Nieuw goedgekeurde projecten november 2013

  • Praktijkexperiment innovatie toepassing Bucher-pers en pulver-droging voor mestverwerking
  • Gekiemd graan als veevoer
  • Aspergesteekmachine: laatste testseizoen tot in productie nemen
  • Moestuintje in de keuken
  • Marktverkenning StarPlus-stal voor vleesvarkens in Brabant
  • BAJK-Academy Klimaat en Kringlopen
  • Nederlandse soja 2.0
Sociaal groeigeld voor Kipcaravan
LIB Activiteitenverslag 2018 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2019
Landbouw & Natuur: natuurinclusief boeren
CHIEF informatiebijeenkomst
Een sateetje van de insectenboer
Provincie Noord - Brabant organiseert Voedsel1000
ZLTO wil door met LIB
Evaluatie LIB