Nieuw goedgekeurde projecten november 2013

  • Praktijkexperiment innovatie toepassing Bucher-pers en pulver-droging voor mestverwerking
  • Gekiemd graan als veevoer
  • Aspergesteekmachine: laatste testseizoen tot in productie nemen
  • Moestuintje in de keuken
  • Marktverkenning StarPlus-stal voor vleesvarkens in Brabant
  • BAJK-Academy Klimaat en Kringlopen
  • Nederlandse soja 2.0
Provincie Noord - Brabant organiseert Voedsel1000
ZLTO wil door met LIB
Evaluatie LIB
Stuurgroep LIB in Catalonië
LIB in Griekenland
Nieuw goedgekeurde projecten november 2018
Nieuw goedgekeurde projecten september 2018
LIB bijeenkomst Duurzame ontwikkeling in de Aardappelketen
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2018