Nieuw goedgekeurde projecten november 2013

  • Praktijkexperiment innovatie toepassing Bucher-pers en pulver-droging voor mestverwerking
  • Gekiemd graan als veevoer
  • Aspergesteekmachine: laatste testseizoen tot in productie nemen
  • Moestuintje in de keuken
  • Marktverkenning StarPlus-stal voor vleesvarkens in Brabant
  • BAJK-Academy Klimaat en Kringlopen
  • Nederlandse soja 2.0
Mobiele slachterij wint het beste idee van Varkensland
LIB bij Global Food Innovation Summit in Milaan
Melkveehouder Knegsel ontwikkelt geurloze mestkorrels van eigen koeien
Slimme Stal wint Duitse innovatieprijs dierenwelzijn
Sociaal groeigeld voor Kipcaravan
LIB Activiteitenverslag 2018 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2019
Landbouw & Natuur: natuurinclusief boeren
CHIEF informatiebijeenkomst