Nieuw goedgekeurde projecten november 2012

  • Kruiden in de melkveehouderij
  • AppsForFarming
  • Ondergrondse gietwateropslag op het AFC Nieuw Prinsenland
  • Spuiwater van luchtwassers in varkenshouderij voor bemesting in boomkwekerij
  • VAIR, doorontwikkelen duurzame varkenshouderij
Provincie Noord - Brabant organiseert Voedsel1000
ZLTO wil door met LIB
Evaluatie LIB
Stuurgroep LIB in Catalonië
LIB in Griekenland
Nieuw goedgekeurde projecten november 2018
Nieuw goedgekeurde projecten september 2018
LIB bijeenkomst Duurzame ontwikkeling in de Aardappelketen
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2018