Nieuw goedgekeurde projecten november 2012

  • Kruiden in de melkveehouderij
  • AppsForFarming
  • Ondergrondse gietwateropslag op het AFC Nieuw Prinsenland
  • Spuiwater van luchtwassers in varkenshouderij voor bemesting in boomkwekerij
  • VAIR, doorontwikkelen duurzame varkenshouderij
Sociaal groeigeld voor Kipcaravan
LIB Activiteitenverslag 2018 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2019
Landbouw & Natuur: natuurinclusief boeren
CHIEF informatiebijeenkomst
Een sateetje van de insectenboer
Provincie Noord - Brabant organiseert Voedsel1000
ZLTO wil door met LIB
Evaluatie LIB