Nieuw goedgekeurde projecten juni 2014

  • Dairylink - Boer Guus
  • Agrarisch Vliegwiel voor Innovatie Vrijetijdseconomie Brabant
  • Diverse rassen voor een smaakmarkt in Brabant
  • Aardbeien, innovatief teeltsysteem trayplanten
  • Grassa, kansen voor bioraffinage van gras in de Peel
  • Toekomstgericht werkgeverschap in de varkenshouderij
  • Design en toegevoegde waarde in de varkenshouderij
  • Diversifiëren en toegevoegde waarde creëren door Informatiesysteem Transparante eierprijzen
Sociaal groeigeld voor Kipcaravan
LIB Activiteitenverslag 2018 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2019
Landbouw & Natuur: natuurinclusief boeren
CHIEF informatiebijeenkomst
Een sateetje van de insectenboer
Provincie Noord - Brabant organiseert Voedsel1000
ZLTO wil door met LIB
Evaluatie LIB