Nieuw goedgekeurde projecten juni 2014

  • Dairylink - Boer Guus
  • Agrarisch Vliegwiel voor Innovatie Vrijetijdseconomie Brabant
  • Diverse rassen voor een smaakmarkt in Brabant
  • Aardbeien, innovatief teeltsysteem trayplanten
  • Grassa, kansen voor bioraffinage van gras in de Peel
  • Toekomstgericht werkgeverschap in de varkenshouderij
  • Design en toegevoegde waarde in de varkenshouderij
  • Diversifiëren en toegevoegde waarde creëren door Informatiesysteem Transparante eierprijzen
Mobiele slachterij wint het beste idee van Varkensland
LIB bij Global Food Innovation Summit in Milaan
Melkveehouder Knegsel ontwikkelt geurloze mestkorrels van eigen koeien
Slimme Stal wint Duitse innovatieprijs dierenwelzijn
Sociaal groeigeld voor Kipcaravan
LIB Activiteitenverslag 2018 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2019
Landbouw & Natuur: natuurinclusief boeren
CHIEF informatiebijeenkomst