Nieuw goedgekeurde projecten juni 2013

  • Dripirrigatie, toegevoegde waarde bij uien, prei en asperges
  • De bodem als basis voor duurzame landbouw
  • Insectenhotels, nest- en overwinteringsgelegenheid
  • Geladen water als bestrijdingsmiddel; techniek uit de medische wereld
  • Regionale aanpak efficiënt watergebruik op gebiedsniveau
  • ABC CASH: computergestuurd weiden van koeien en hoeden van schapen
  • Indoor cify farming facilities Eindhoven
  • Quality handling in de melkveehouderij
Sociaal groeigeld voor Kipcaravan
LIB Activiteitenverslag 2018 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2019
Landbouw & Natuur: natuurinclusief boeren
CHIEF informatiebijeenkomst
Een sateetje van de insectenboer
Provincie Noord - Brabant organiseert Voedsel1000
ZLTO wil door met LIB
Evaluatie LIB