Nieuw goedgekeurde projecten juni 2013

  • Dripirrigatie, toegevoegde waarde bij uien, prei en asperges
  • De bodem als basis voor duurzame landbouw
  • Insectenhotels, nest- en overwinteringsgelegenheid
  • Geladen water als bestrijdingsmiddel; techniek uit de medische wereld
  • Regionale aanpak efficiënt watergebruik op gebiedsniveau
  • ABC CASH: computergestuurd weiden van koeien en hoeden van schapen
  • Indoor cify farming facilities Eindhoven
  • Quality handling in de melkveehouderij
Provincie Noord - Brabant organiseert Voedsel1000
ZLTO wil door met LIB
Evaluatie LIB
Stuurgroep LIB in Catalonië
LIB in Griekenland
Nieuw goedgekeurde projecten november 2018
Nieuw goedgekeurde projecten september 2018
LIB bijeenkomst Duurzame ontwikkeling in de Aardappelketen
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2018