Nieuw goedgekeurde projecten juni 2013

  • Dripirrigatie, toegevoegde waarde bij uien, prei en asperges
  • De bodem als basis voor duurzame landbouw
  • Insectenhotels, nest- en overwinteringsgelegenheid
  • Geladen water als bestrijdingsmiddel; techniek uit de medische wereld
  • Regionale aanpak efficiënt watergebruik op gebiedsniveau
  • ABC CASH: computergestuurd weiden van koeien en hoeden van schapen
  • Indoor cify farming facilities Eindhoven
  • Quality handling in de melkveehouderij
Mobiele slachterij wint het beste idee van Varkensland
LIB bij Global Food Innovation Summit in Milaan
Melkveehouder Knegsel ontwikkelt geurloze mestkorrels van eigen koeien
Slimme Stal wint Duitse innovatieprijs dierenwelzijn
Sociaal groeigeld voor Kipcaravan
LIB Activiteitenverslag 2018 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2019
Landbouw & Natuur: natuurinclusief boeren
CHIEF informatiebijeenkomst