LIB bijeenkomst 'Waarden concepten in de Veehouderij'

Op 25 november was de Stuurgroep LIB, samen met een groep genodigden, op bezoek bij Rondeel in Wintelre, om te kijken naar de ervaringen met waarden concepten in de veehouderij in de afgelopen 10 - 15 jaar.

In Wintelre bevindt zich de 2e Rondeelstal van Nederland, een innovatief houderijsysteem voor leghennen met focus op dierenwelzijn en duurzaamheid en optimale relatie boer, burger en dier (Rondeelkippen op de foto). Verder werden de ervaringen ingebracht van de Hoeve, die 15 jaar gelden startte richting Milieukeur en nu met inmiddels 175 varkenshouders vergaande plannen heeft richting energieneutrale varkenshouderij. Op de foto hieronder overhandigt Hans Verhoeven de plannen hiervoor aan Hans Huijbers. En tenslotte werd het initiatief gepresenteerd van een energieneutrale zuivelketen. Hiervoor gaat melkveehouder Frank van Genugten uit St. Oedenrode 2 vergisters plaatsen waarin mest van 23 collega's wordt vergist samen met reststromen van FrieslandCampina. Deze laatste neemt de energie weer af en de warmte en CO2 gaan naar de glastuinbouw. Drie mooie initiatieven die van grote betekenis zijn voor de verduurzaming van de veehouderij. Succesfactoren: ondernemerschap, middelen en organisatievermogen. 

 

Provincie Noord - Brabant organiseert Voedsel1000
ZLTO wil door met LIB
Evaluatie LIB
Stuurgroep LIB in Catalonië
LIB in Griekenland
Nieuw goedgekeurde projecten november 2018
Nieuw goedgekeurde projecten september 2018
LIB bijeenkomst Duurzame ontwikkeling in de Aardappelketen
Nieuw goedgekeurde projecten juni 2018