LIB bijeenkomst 'Glastuinbouw in haar omgeving'

Op 7 maart was de Stuurgroep LIB, samen met een 25-tal genodigden, op bezoek bij het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland. Dit terrein in Steenbergen moet een knooppunt worden voor de groene economie waarin oa een suikerfabriek, glastuinbouw en bedrijventerrein verbonden worden. Inmiddels zijn daar al een biomassavergistingsinstallatie, een glastuinbouwbedrijf en een diks aptank en in de toekomst komen daar in ieder geval nog voorzieningen bij voor spuiwater, CO2 en restwarmte. Glastuinder Peter de Jong heeft zich hier vorig jaar gevestigd. Peter teelt aubergines en is lid van Purple Pride, een vereniging van auberginetelers en marktleider in aubergines in Nederland. Op het terrein werkt Peter samen met de Suiker Unie rond restwarmte en CO2. Albert Markusse, algemeen directeur van Suiker Unie, schetst vervolgens hoe de Suiker Unie zich de laatste 25 jaar heeft ontwikkeld op het terrein van chemie, energie, food en farma. Cor Hendriks, manager a.i. Akker- en Tuinbouw Rabobank Nederland, geeft zijn visie op de ontwikkelingen en kansen voor glastuinbouw in Nederlands en Europees perspectief. En tenslotte vertelt Piet Janmaat van de Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM) over de ontwikkelingen in de glastuinbouw in Noord - Brabant waar de laatste 10 jaar het areaal glas is toegenomen van ruim 1200 naar ruim 1500 hectare en het meeste areaal inmiddels geclusterd ligt.

Mobiele slachterij wint het beste idee van Varkensland
LIB bij Global Food Innovation Summit in Milaan
Melkveehouder Knegsel ontwikkelt geurloze mestkorrels van eigen koeien
Slimme Stal wint Duitse innovatieprijs dierenwelzijn
Sociaal groeigeld voor Kipcaravan
LIB Activiteitenverslag 2018 is uit
Nieuw goedgekeurde projecten februari 2019
Landbouw & Natuur: natuurinclusief boeren
CHIEF informatiebijeenkomst